# teemidatahad

Juhime tähelepanu teedevõrgu

süvenevale alarahastusele, mistõttu on põhimaanteed

välja ehitamata, teed vananevad tohutu kiirusega,

riigi konkurentsivõime kannatab ja turvalisus pole tagatud.

Soovime, et valitsus võtaks probleemi tõsiselt ja tagaks teedevõrgule stabiilse

rahastuse, et me muutuksime parima teedevõrguga riigiks Euroopas!

Millist teed tahad sina?

Sinu sisendi esitame valitsusele

Turvalist rattataristut madalate äärekivide, piisava laiuse ja autoteest selgelt ning turvaliselt eraldatud sõiduradadega, kus ka lapsed saavad turvaliselt sõita ning kuhu autodel oleks raskendatud nö korraks manööverdada.

Mina tahan, et meie asulas oleks elektrooniline tahvel, mis näitab mis on auto kiirus ja mis kiirus on lubatud. Tuletaks meelde, et võta hoog maga. Lisaks oleks vaka kaarpeeglit kus kn halb nähtavus peateele keeramisel kurvis.

Ma soovin teed, mille planeerimisel arvestatakse eelkõige rohelise mõtteviisiga - rohelust, prioriteet jalakäijatel ning ratturitel/teistel kergliikuritel ning AUTOD peaks selles nimekirjas viimased olema.

Kõnniteed, mis ei lõppe suvalises kohas ja ei ole lume all peidus! Omavalitsused peaksid rohkem panustama teedekoristusse, et ei peaks talvel lumes sumpama samal ajal kus autodel on tee puhas.

Rattateid, mis viiksid läbi linna ja ei ristuks tihti autoteedega. Rattateid, mis võimaldaksid linnast väljuda maanteid kasutamata. Oluline on ka rattaparklate rajamisele panustada.

Sildu ja viadukte tuleb järjepidevalt hooldada ja renoveerida, et need püsiks terved ja ei amortiseeruks nii kiiresti. Praegusel ajal on sildade korrashoiu osakaal LIIGA väike! Aga see on tähtis.

Inimkesksed teed südalinnas (eriti Tallinnas). Nagu mujal Euroopas tehakse, et autosid kesklinnas nii vähe kui võimalik ning et oleks võimalik turvaliselt suvel rattaga liigelda (sõiduteest eraldatud rattateed)

Linnades terviklikult ühendatud rattateed, mis oleks füüsiliselt eraldatud (vt Holland, Taani jne). Linnades autoteede ümbrusesse rohkem rohelust, elamupiirkondades rahulikumad, kitsamad teed, kuhu samuti lisada rohelust.

Linnades teed, mis arvestavad ratturite ja jalakäijatega ning mis sunnivad autod aeglasemalt sõitma. Põhimaanteed 2+2. Piinlik on Tallinna ja Tartu vahelt välisinvestoreid sõidutada.

Teed, millel nupu asemel on anduritega ülekäigud, kus foorid on targad targas riigis. Suurematel ristmikutel on aegunud fooritsüklid, mis ei toeta suurte masside efektiivset liikumist.

Alustaks Tallinnas sellega, et tarkasid valgusfoore oleks rohkem. Kogu süsteem oleks ühtne ning tehisintellekt aitab fooride reguleerimisega. Lõpetaks ära sellele, et pean ootama punase foori taga, kui tegelt kellelegi teed anda pole.

Linnades ja asulates prioritiseerida rohkem jalakäijaid ja kergliikleijaid. Fooridega ülekäigud võiksid olla jalakäija sõbralikumad (nt Tallinnas Kristiine ristmik)

Sinu sisendi
esitame valitsusele